VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 12/2017 Vyhlášení směrnic pro úsek bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární a civilní ochrany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 12/2017 Vyhlášení směrnic pro úsek bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární a civilní ochrany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Příloha č. 9 Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů....pdf
Příloha č. 8 Kategorizace prací a pracovních činností.pdf
Příloha č. 7a Analýza rizik a registr.pdf
Příloha č. 7 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik.pdf
Příloha č. 6 Schválené osobní ochranné pracovní prostředky atd..pdf
Příloha č. 5 Lékařské prohlídky.pdf
Příloha č. 4 Traumatologický plán.pdf
Příloha č. 37 Požární řád - Šporkův palác.pdf
Příloha č. 36 Požární řád - Knihovna Šporkův palác.pdf
Příloha č. 35 Požární řád - Hl. budova.pdf
Příloha č. 34 Požární řád - Knihovna ÚHV č. 402.pdf
Příloha č. 33 Požární řád - Knihovna ÚGS č. 324.pdf
Příloha č. 32 Požární řád - Učebna č. 300.pdf
Příloha č. 31 Požární řád - Knihovna ÚFAR č. 224B.pdf
Příloha č. 30 Požární řád - Knihovna ÚFAR č. 224A.pdf
Příloha č. 3 Pracovní a školní úrazy.pdf
Příloha č. 29 Požární řád - Knihovna KPVHAS 212.pdf
Příloha č. 28 Požární řád - Knihovna Historického kabinetu č. 203.pdf
Příloha č. 27 Požární řád - Knihovna Historického kabinetu č. 202.pdf
Příloha č. 26 Požární řád - ÚČD č. 201.pdf
Příloha č. 25 Požární řád - Aula.pdf
Příloha č. 24 Požární řád - Knihovna Románských studií.pdf
Příloha č. 23 Požární řád - Knihovny anglistiky a amerikanistiky.pdf
Příloha č. 22 Požární řád - Knihovna JP.pdf
Příloha č. 21 Požární evakuační plán Špork.pdf
Příloha č. 20 Požární evakuační plán Hl. budova.pdf
Příloha č. 2 Školení BOZP a ostatní.pdf
Příloha č. 19 Požární poplachová směrnice Špork.pdf
Příloha č. 18 Požární poplachová směrnice Hl. budova.pdf
Příloha č. 17 Požárně bezpečnostní pokyn 5 1D.pdf
Příloha č. 16 Požárně bezpečnostní pokyn 4.pdf
Příloha č. 15 Požárně bezpečnostní pokyn 3.pdf
Příloha č. 14 Požárně bezpečnostní pokyn 2-1D.pdf
Příloha č. 13 Požárně bezpečnostní pokyn 1.pdf
Příloha č. 12 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU - Hlavní budova.pdf
Příloha č. 11 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU - Špork.pdf
Příloha č. 10 Roční prověrky BOZP.pdf
Příloha č. 1 Zajištění a organizace BOZP.pdf