Středisko ibero-amerických studií FF UK pořádá již osmnáctý běh letního kurzu pro prestižní mexickou vysokou školu

V neděli 11. června začal na půdě Střediska ibero-amerických studií FF UK další ročník kurzu pro studenty mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey (Instituto Tecnológico de Monterrey), jedné z nejprestižnějších soukromých vysokých škol v Latinské Americe. Jeho oddělení mezinárodních programů požádalo v roce 1999 Středisko iberoamerických studií FF UK o předložení návrhu kurzu, v němž by se studenti TECu seznámili během čtyř týdnů se základy české historie a kultury ve středoevropském kontextu i historií a současností mexicko-českých vztahů. Pro tuto školu pořádalo v 90. letech 20. století podobné regionální kurzy na šedesát universit po celém světě, od roku 2000 mezi ně patří také Univerzita Karlova, a to již poosmnácté v nepřetržitém sledu – po Univerzitě Complutense v Madridu má dnes Univerzita Karlova nejdelší tradici ze všech zapojených do mezinárodních programů TECu. I v rámci Filozofické fakulty UK se jedná o jeden z nejdéle běžících mezinárodních programů.

MONTMěsíční letní kurz je samozřejmě jen dílčím vhledem do evropské historie a kultury. Za osmnáct let se ale v Praze vystřídaly stovky studentů. Někteří z nich dnes pracují na významných místech v soukromé i veřejné sféře, zároveň ale stále udržují alespoň na dálku kontakt se svými českými vyučujícími a zajímají se o aktuální dění v České republice.

Konkrétní podobu a vedení kurzu zajišťují zaměstnanci a pracovníci Střediska ibero-amerických studií, Ústavu románských studií a dalších spolupracujících pracovišť. Kurz byl několikrát modifikován, v posledních letech je pořádán pod názvem „Občanství a nová Evropa“ (Ciudadanía y Nueva Europa) a „České dějiny a kultura ve středoevropském kontextu“ (La historia y cultura checas en su contexto centroeuropeo). Na letošní ročník je přihlášeno jedenadvacet studentů. Přednášky se konají ve Šporkově paláci v Hybernské ulici, čtvrtky jsou vyhrazeny pro exkurze (Křivoklát, sklárna v Nenačovicích, Kutná Hora).

Setkání s mexickými kolegy by jistě mohla být pro studenty Filozofické fakulty UK příležitostí k navázání kontaktů, jichž mohou využít při plánování studijních nebo poznávacích cest do Mexika. V případě zájmu o využití této příležitosti neváhejte a napište na e-mailovou adresu josef.opatrny@ff.cuni.cz, zavolejte na tel. 221 610 514, popř. přijďte po 12. červnu rovnou do Šporkova paláce.

Kurz zahájil mexický velvyslanec J. E. p. Pablo Macedo Riba: 

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK