Proběhla přednáška Rogera Griffina „Post-soviet modernity and the rise of xenophobic populism“

Oxfordský profesor Roger Griffin, jeden z předních teoretiků fašismu, zahájil 23. května na FF UK konferenci fašismus_modernismus_populismus. Jeho příspěvek „Post-Soviet Modernity and the Rise of Xenophobic Populism“ se věnoval kořenům současného xenofobního populismu (putinismus, trumpismus, hindutva, politický islamismus).

Konferenci pořádaly Ústav pro studium totalitních režimů, Nakladatelství Karolinum, Friedrich-Ebert Stiftung a Ústav politologie FF UK. S příspěvky vystoupí Roger Griffin, Milena Bartlová, Ondřej Slačálek, Martin Štefek, Monika Červenková a Jaromír Mrňka.

program


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK