Sociologická konference v zrcadle českých médií

Ve dnech 1.–3. 2. 2017 proběhlo na FF UK doposud největší setkání českých sociologů, Konference České sociologické společnosti, kterou připravila Katedra sociologie FF UK.

Konference se svou velikostí přes 300 účastníků řadí mezi největší odborná setkání v historii fakulty. Neobvyklá byla i propojením akademické sféry s aplikovanou, neboť v jejích panelech zasedli zástupci vědy i byznysu, zejména spolupracujících sociologických agentur. Vedle odborných diskusí nabídla řadu témat zajímavých nejen pro českou sociologickou obec, ale i pro širší veřejnost: mimo jiné Mýty o generaci 55+, Bezdětnost a reprodukční chování v Česku, Generace Y, Sociální nerovnosti v české společnosti či Analýzy sociálních sítí. Nebývalou pozornost jí proto věnovala mimo jiné České televize a Český rozhlas.

Pozvánka na konferenci v ČT24 a rozhovor s Jiřím Vinopalem (KSOC) a Tomášem Diviákem (KSOC). Tomáš Diviák představil svůj výzkum organizovaného zločinu na sociálních sítích (1. 2. 2017 v 6.20; Studio ČT24; opakování v 12.30)

JV TD_CT  TD

Reportáž České televize věnovaná jednomu z témat konference, generaci 55+. Lucie Vidovičová (Ústav populačních studií FSS MU) hovoří o výzkumných tématech spojených se stárnutím (1. 2. 2017 v 15.20; Studio ČT24).

LV_CT3

Pozvánka na konferenci v Českém rozhlase a rozhovor s Petrem Lupačem (KSOC FF UK) o sociologii nových médií a digitální demenci (1.2. 2017 v 7.10; Český rozhlas Plus).

Lupač  Lupač

Nina Fárová (Sociologický ústav AV ČR) představuje svůj výzkum mužů v tzv. ženských profesích, konkrétně v mateřských školách (1. 2. 2017 ve 12.35; Český rozhlas Plus; Radiofórum).

Nina Fárová

Reportáž z konference, v níž hovoří Anna Šťastná (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí) a Kristýna Janurová (PřF UK) o vlivu rodinné politiky na porodnost v Česku (3. 2. 2017 v 14.35; Český rozhlas Plus; Magazín Leonardo).

Anna Stastna a Kristyna Janurová

O konferenci informovala rovněž ČTK a Pražský deník.

denik

Prezentace z konference jsou k dispozici na webu akce.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK