100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze

Bulharistická tematika se zkoumala a přednášela na Univerzitě Karlově v rámci slavistiky, jejíž stolice byla založena již v r. 1848 a reálně se přednášela od r. 1851. Badatelské výsledky tohoto průkopnického období, převážně zaměřeného na dějiny jazyka a literatury, jsou úctyhodné i z dnešního hlediska. Za přelomový moment rozvoje bulharistiky u nás je třeba označit založení lektorátu bulharského jazyka v r. 1916. Výuka živého jazyka znamenala také novou profilaci vědeckého bádání, jež se rozšířilo i na současný jazyk, literaturu a kulturu. U příležitosti toho výročí připomínáme univerzitní veřejnosti hodnoty, kterými pěstování bulharistiky za 100 let obohatilo vědecký profil fakulty a prohloubilo česko-bulharské vědecké a kulturní kontakty.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK zve všechny zájemce na Jubilejní konferenci 100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze. Vědecké fórum se koná pod záštitou jeho excelence pana Lăčezara Petkova, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Bulharské republiky, paní doc. Mirjam Friedové, Ph.D., děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a Českého komitétu slavistů. Konference proběhne ve dnech 14.–15. listopadu v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 (m. č. 313) a v Hybernské 3 (m. č. 303).

Slavnostní vernisáž výstavy věnované 100. výročí založení lektorátu bulharštiny se uskuteční v pondělí 14. listopadu v čase 17:00–17:30 přízemí hlavní budovy FF UK.

program konference

Století bulharistiky na UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK