Univerzita Karlova nabízí unikátní výstavu věnovanou Karlovi IV. i během letních měsíců

Výstava Druhý život Karla IV., kterou Univerzita Karlova připravila spolu s Národní galerií při příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV., představuje veřejnosti řadu unikátních a dosud veřejně neprezentovaných exponátů, spojených s karlovskou tematikou. Novinkou výstavy je zařazení  deskové hry.

Výstava představuje celou řadu zajímavých exponátů. Nejzajímavějším z nich je bezesporu roucho Karla IV., zapůjčené z Itálie. Podle oficiálních dokumentů se jedná o plášť, který daroval císař Karel IV. mnichům z klášterního kostela Santuario dei Santi vittore e Corona výměnou za vzácnou relikvii svatého Viktora, která pak byla převezena do Prahy. Vznik roucha je datován zhruba do období 1346–1355. Plášť je tvořen z 27 fragmentů, hlavním motivem jeho dekoru je plod granátového jablka. Nyní je součástí sbírek Gallerie Farsetti alla Cà d´Oro, která jej na výstavu poskytla.

Mezi další vzácné exponáty patří Relikviář Sv. Jana Křtitele z poloviny 14. století, poklad sv. Eligia, busta sv. Václava a Vojtěcha z kostela Sv. Ducha v Praze z počátku 15. století a řada dalších obrazů, grafik, historických listin, soch a publikací atd.

Výstava Druhý život Karla IV. nabízí pohled na proměny vnímání osobnosti Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho smrti.  Představuje různé historické přístupy k hodnocení jeho působení jako politika a panovníka, odvíjející se od dobového a společenského kontextu (například národně-obrozenecké, nacistické či komunistické pojetí, rozdílný přístup české a německé historiografie apod.) a z dlouhodobé perspektivy se věnuje odkazu Karla IV. nejen z hlediska státnického a politického, ale také historického a kulturního.

Výstava v Křížové chodbě Karolina je pro veřejnost otevřena do 31. 8. 2016, vždy od úterý do neděle od 10:00 do 18:00.

Pro dětské návštěvníky je nově k dispozici stolek s deskovou interaktivní hrou „Pán žalářů“, která je doplněna o pracovní listy a omalovánky.

Vstup na výstavu je po celou dobu konání ZDARMA. Stejně tak se vstupné neplatí do stálé expozice Muzea Univerzity Karlovy, která se nachází ve sklepeních Karolina.

Univerzita Karlova nabízí unikátní výstavu věnovanou Karlovi IV. [cuni.cz, 1. června 2016]

foto: archiv UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK