Prohlášení Filozofické fakulty UK k případu Igora Ševcova

Svobodná demokratická země podporuje odvahu jedinců, kteří v nedemokratických podmínkách jiné země vyjadřují nesouhlas s politickým vývojem své vlasti a veřejně prosazují ideály občanské společnosti.

Svobodná demokratická země si cení těch, kteří v boji za svobodu projevu riskují nejen svobodu vlastní, ale perzekuci a nelidské zacházení.

Svobodná demokratická země vítá ty, kteří projevují vážný úmysl získat zde vysokoškolské vzdělání a ve zvoleném oboru dosahují vynikajících studijních výsledků.

Svobodná demokratická země odsuzuje jedince pouze na základě spáchání trestného činu, nikoliv na základě politického přesvědčení či dojmu, že daný člověk – slovy soudu – nežije jako anarchista řádný život.

Svobodná demokratická země respektuje mezinárodní právo a nedopouští vyhoštění osob, u nichž existuje vysoká pravděpodobnost, že budou v cílové zemi vystaveni represím a krutému zacházení.

Svobodná demokratická země poskytuje prostor individuálnímu politickému přesvědčení, neboť je podmínkou pestré a vyrovnané společnosti.

Je Česká republika takovou svobodnou demokratickou zemí?

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze důrazně varuje před uložením nepřiměřeného trestu svému studentovi Igoru Ševcovovi v podobě vyhoštění z České republiky do Ruské federace.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK

 V Praze dne 18. července 2016

Tisková zpráva (DOC)

Tisková zpráva (PDF)

 

Vyjádření rektora Univerzity Karlovy k případu studenta FF UK Igora Ševcova:

SKMBT_C203 16071815450


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK