Studenti Gymnázia Nad Kavalírkou prožili v podkroví Šporkova paláce indiánské dopoledne

Dne 2. května 2016 se celkem 120 studentů sekundy a tercie pražského Gymnázia Nad Kavalírkou vydalo do podkroví Šporkova paláce v Hybernské ulici, aby zde strávili „indiánské dopoledne“. Nejprve si s doc. Markétou Křížovou ze Střediska ibero-amerických studií FF UK povídali o původních obyvatelích Ameriky. Padaly dotazy na indiánské zvyky, zábavy a sporty; stranou nezůstalo ani strašidelné téma lidských obětí nebo představy o konci světa. Ve druhé části programu pak Mgr. Eleni Domelisová, doktorandka SIAS FF UK, zasvětila studenty do tajů luštění mayských hieroglyfů. Účastníci pracovali nadšeně a úspěšně. Doufáme tedy, že s některými z nich budeme mít možnost se již za několik let setkávat jako s řádnými studenty FF UK.

Markéta Křížová

Středisko ibero-amerických studií FF UK


Související články