VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 06/2016 – Pravidla pro poskytování odměn v úspěšně řešených projektech v rámci mezinárodních a národních dotačních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

Toto opatření upravuje pravidla a postup při poskytování odměn zaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“), jimiž se pro potřeby tohoto opatření rozumějí osoby, které mají s fakultou uzavřenu pracovní smlouvu, za činnosti prováděné při řešení projektů, které jsou na fakultě úspěšně realizovány v rámci mezinárodních a národních dotačních programů, jejichž pravidla poskytování odměn dovolují a v rámci jejichž rozpočtů jsou k dispozici na odměny finanční prostředky (dále jen „projekty“).

Plný text

2016-6 Pravidla pro poskytování odměn.pdf