Video studentů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK soutěží o Cenu Neuron Prima ZOOM

Cena Neuron Prima ZOOM je soutěž Nadačního fondu Neuron v partnerství s Prima ZOOM, jejímž cílem je přiblížit dobrodružství vědy srozumitelnou audiovizuální formou. Vítěz, kterého vybere odborná porota z dvaceti finalistů s přihlédnutím k hlasování veřejnosti, získá od NF Neuron finanční prémii 100 000 Kč a pomoc se zviditelněním snímku. Hlasování veřejnosti probíhá do 31. března 2016.

Hlasovat je možné na stránkách soutěže po vyplnění e-mailové adresy, na kterou přijde potvrzovací kód. Po potvrzení lze udělit hlas vybranému videu.Odborná porota vybere vítěze do 30. dubna.

„Přejeme si propagovat lingvistiku jako disciplínu aplikovanou, která svými poznatky obohacuje společnost. Společenské vědy získávají sílu díky vzájemné spolupráci, proto stojí námi zvolené téma na pomezí lingvistiky a antropologie. Lingvistická antropologie zkoumá kulturu skrze jazykové jevy,“ říkají o soutěžním videu autorky, studentky Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.

Sejde z očí, sejde z mysli?!

Téměř polovina jazyků na světě je dnes ohrožena. Vymírání jazyků je přirozený proces, který se ale výrazně zrychluje. Mluvčí minoritních jazyků jsou nositeli kultur, kterým hrozí zánik. Lidské společenství přichází o cenné znalosti o způsobu života a myšlení místních lidí.

NF Neuron je nezisková organizace, jejímž posláním je rozvíjení moderního mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Fond uděluje z prostředků mecenášů Neuron Impulsy ve výši 5 × 1 000 000 Kč na vědecké projekty v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Špičkovým vědcům fond uděluje Cenu Neuron za přínos světové vědě a nadějným mladým vědcům pak Cenu Neuron pro mladé vědce. logo-cs

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK