Byly zveřejněny záznamy plenárních přednášek z konference „Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty“

Ve dnech od 27. do 29. června 2016 se na FF UK konala konference „Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty“, kterou pořádal Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK ve spolupráci s ERIAC – Interdisciplinárním výzkumným týmem v kulturní oblasti z Univerzity v Rouen. Na konferenci vystoupili přední představitele dnešní kulturně zaměřené lingvistiky z šesti evropských univerzit (Rouen, Grenoble, Lublin, Berlín, Bratislava, Praha).

James W. Underhill Jednotlivci, nebo národy pro Evropu?
Jürgen Trabant Mizející obrazy světa
Mariarosaria Gianninoto Překlad evropských pojmů do čínštiny. Dà gōngmín or xiǎo shìmí. Několik poznámek o termínech označujících občana v mandarínské čínštině
Ludmila Volná Svět Josefa Čapka: jak v Evropě překládáme pejska a kočičku
Irena Vaňková, Alena Macurová, Naďa Hynková Dingová Člověk v jazyce: prostor, příběh, prožitek (Jazyky mluvené a jazyky znakové)
Jerzy Bartmiński Kognitivní definice jako metoda výkladu pojmu
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska O profilování pojmů: otázky sporné i nesporné

Prezentace hlavních přednášejících na stránkách ÚJKN FF UK

konference_banner_583x2502-300x128


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK