Archiv

Byly zveřejněny záznamy plenárních přednášek z konference „Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty“

Na konferenci vystoupili přední představitele dnešní kulturně zaměřené lingvistiky z šesti evropských univerzit (Rouen, Grenoble, Lublin, Berlín, Bratislava, Praha).

Proběhne 25. česko-polská meziuniverzitní konference zaměřená na lingvistiku a literaturu. Spolupráce mezi univerzitami v Praze a Varšavě trvá už padesát let

Konference, kterou pořádá Uniwersytet Warszawski Warszawa a Univerzita Karlova, se koná každé dva roky, hostující univerzity se pravidelně střídají. Letošní 25. ročník proběhne 19. a 20. října 2016 na FF UK.

Konference zaměřená na moderní etnolingvistiku přivítá významné zahraniční lingvisty

Ve dnech 27.–29. června se na FF UK uskuteční konference Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty. Konference bude svým zaměřením ojedinělou událostí v českém i mezinárodním kontextu.

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová navštívila Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

Na návštěvě, která se uskutečnila 2. května, diskutovala paní ombudsmanka se studenty a členy akademické obce FF UK o Neslyšících jako součásti akademické obce.

Video studentů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK soutěží o Cenu Neuron Prima ZOOM

Pro video o ohrožených jazycích s názvem Sejde z očí, sejde z mysli?! je možné hlasovat do 31. března. Odborná porota vybere vítěze do 30. dubna.

Na letní škole lingvistiky znakových jazyků vystoupí špičkoví odborníci z celého světa

Letní škola lingvistiky znakových jazyků CISL 2014 je mezinárodním projektem, který organizuje skupina studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.

Akademické obci

Zařazení aktivit Mediatéky Jazykového centra FF UK pod Ústav jazyků a komunikace neslyšících