Pracovníci Ústavu etnologie FF UK editovali reprezentativní mezinárodní monografii

Pracovníci Ústavu etnologie FF UK dr. Barbora Půtová a doc. Václav Soukup editovali reprezentativní mezinárodní kolektivní monografii Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind (Karolinum Press, 2015). Publikace zahrnuje studie předních zahraničních paleoantropologů, antropologů a archeologů specializovaných na problematiku evoluce člověka, kultury a umění, k nimž patří Ian Tattersall, Harald Floss, Dave Whitley, Augustin F. C. Holl, Jean Clottes nebo Emmanuel Anati.

Cílem monografie je popsat, analyzovat a interpretovat zrození umělecké tvořivosti a konstituování mysli anatomicky moderního člověka. V neposlední řadě jsou v knize představeny různé dimenze lidské kreativity směřující od protoumění k umění. Pozornost je věnována jak zrození umění v období mladého paleolitu, tak projevům umělecké tvořivosti v dosud existujících preliterárních společnostech a kmenových kulturách, například na území Austrálie nebo jižní Afriky.

Kniha vznikla ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními institucemi, jako jsou například British Museum, London; Moravské zemské muzeum Brno; Musée National de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil; Ministère de la Culture et de la Communication, Paris; Museo de Altamira, Santillana del Mar; Museu do Côa, Vila Nova de Foz Côa nebo Naturhistorisches Museum Wien. Součástí knihy jsou fotografie prehistorických artefaktů a výtvarná díla označovaná paleoart. Jedná se o malby a kresby umělců, kteří se zabývají výtvarnou rekonstrukcí pravěkého světa, britského malíře Johna Sibbicka a českých výtvarníků Petra Modlitby nebo Libora Baláka.

9788024626772


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK