Děkanka FF UK podepsala memorandum o spolupráci s univerzitou Ajn Šams v Káhiře

Doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK v Praze, podepsala 18. března 2015 s rektorem státní univerzity Ajn Šams v Káhiře Memorandum of Understanding.

Doc. Friedová se setkala s tamními studenty bohemistiky a předala jim podstatný knižní dar, na němž se podílela FF UK a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Návštěva univerzity proběhla za přítomnosti J. E. Veroniky Kuchyňové Šmigolové, mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně České republiky v Egyptě, a kulturního a tiskového tajemníka českého velvyslanectví v Káhiře, p. Jaromíra Vejrycha, kteří se velkou měrou podíleli na její přípravě a koordinaci.

Z rukou rektora univerzity Ajn Šams prof. dr. Husajna Ísy obdržela doc. Friedová pamětní plaketu jako výraz uznání dlouholeté spolupráce mezi FF UK a univerzitou Ajn Šams.

S proděkankou pro vědu Fakulty jazyků univerzity Ajn Šams Džán Ibráhímovou dojednala doc. Friedová rozšíření konkrétní pedagogické i vědecké spolupráce. Egypt je jedinou arabskou zemí, kde se český jazyk vyučuje na univerzitní úrovni. Na univerzitě Ajn Šams je možné jej studovat od konce 50. let 20. století. Obou zmiňovaných jednání se zúčastnil i doc. Amr Šatúrí, který je vedoucím bohemistického oddělení na katedře slavistiky Fakulty jazyků.

Memorandum of Understanding je pokračováním dlouholeté úspěšné spolupráce založené na partnerství s Ústavem bohemistických studií. Jeho rozšířená verze umožňuje nově zahrnout i spolupráci s dalšími pracovišti FF UK. Mimo jiné se podařilo dohodnout i navýšení počtu egyptských studentů, kteří budou přijíždět studovat český jazyk na Letní školu slovanských studií do Prahy,“ říká doc. Eva Voldřichová Beránková, proděkanka FF UK pro zahraničí.

V nově podepsaném memorandu se počítá nejen s rozšířením stávající spolupráce s ÚBS, ale také s rozvíjením vědecké spolupráce s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a s Ústavem pro Blízký východ a Afriku. Vědecké partnerství s ÚČJTK bude mít své jádro v rozšiřování akvizičních korpusů češtiny jako cizího jazyka o texty od arabských mluvčích. Plány na akademickou spolupráci s ÚBVA zahrnují zejména společné konferenční aktivity, výměnné pobyty pro akademiky i studenty, překladatelské projekty pro české studenty arabštiny a získávání lektorů arabštiny i hostujících akademiků se specializací na současné politické, kulturní a sociální otázky islámského světa.

Kromě jednání se zástupci univerzity Ajn Šams se doc. Friedová 23. března 2015 také setkala s egyptským ministrem pro památky, prof. dr. Mamdúhem el-Damátým, který projevuje aktivní zájem o výzkumnou práci Českého egyptologického ústavu FF UK na území Egypta a o její další rozvíjení.

Kontaktní osoba pro média:

Bc. Hana Bednářová (Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK)
e-mail: hana.bednarova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 377, +420 734 367 963

V Praze dne 25. 3. 2015

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)

 

související: Podpis memoranda o spolupráci mezi FF UK v Praze a Fakultou jazyků Univerzity Ajn Šams [Velvyslanectví České republiky v Káhiře, 18. března 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK