Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK k událostem v Paříži 7. ledna 2015

Jednoznačně odsuzuji vraždy novinářů časopisu Charlie Hebdo, policistů a dalších osob, k nimž došlo v Paříži 7. ledna 2015, a vyjadřuji hlubokou soustrast všem pozůstalým.

Takovéto kruté kriminální činy nelze nijak ospravedlnit a zasluhují co nejpřísnější postih. Je však také důležité zdůraznit, že vinu za ně nelze paušálně svalovat na islám či jiné náboženství nebo světonázor, na nějž se pachatelé – často jen účelově – odvolávají.

V současném globalizovaném světě je soužití lidí různých národů, kultur a světonázorů nutností; a trvalou výzvou pro nás všechny je usilovat o to, aby toto soužití probíhalo co nejpokojněji. Jedinou cestou k tomu je rázná obrana a trpělivé pěstování hodnot, na nichž stojí současná euroamerická civilizace: svobody (včetně svobody slova), demokracie, tolerance a mezikulturního porozumění.

 doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka Filozofické fakulty UK

 

Kontaktní osoba pro média:

Bc. Hana Bednářová (Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK)

e-mail: hana.bednarova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 377, +420 734 367 963

 

V Praze dne 9. 1. 2015

 

Ke stažení:

Tisková zpráva CZ (.doc), Tisková zpráva CZ (PDF)

Press Release EN (.doc), Press Release EN (PDF)

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK