Hudební pocta účastníkům Operace Anthropoid

Na tříkrálovém koncertě Českého tria, který se konal 6. ledna 2015 v kostele sv. Šimona a Judy v Praze na Starém Městě, zazněla v premiéře skladba Operace Anthropoid. Jejím autorem je význačný český hudební skladatel a dlouholetý pedagog Ústavu hudební vědy FF UK, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. Jednovětá kompozice pro housle, violoncello a klavír z roku 2014 je věnována památce československých parašutistů, kteří v květnu 1942 provedli atentát na Reinharda Heydricha, a připomíná zároveň nadcházející 70. výročí ukončení 2. světové války. Početné premiérové publikum přijalo tuto výjimečnou skladbu i její provedení s mimořádným zájmem a spontánním ohlasem.

Doc. Eduard Douša se ve své kompoziční práci věnuje zejména instrumentální tvorbě, ale jeho tvorba zasahuje i do žánrů hudby scénické, užité a populární (mj. více než 140 scénických hudeb pro rozhlas, sletová hudba, hudba k dokumentárním filmům). Věnuje se též hudbě pro děti. Ve své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na českou hudbu 20. století a problematiku hudební pedagogiky. Ve svých skladbách vychází z modernistického kompozičního stylu 20. a 30. let minulého století (B. Martinů, I. Krejčí, P. Bořkovec) a často je píše přímo „na tělo“ jednotlivým interpretům, např. pro houslistu Jaroslava Svěceného, trumpetistu Vladimír Rejlka nebo M. Laštovku, Panochovo kvarteto, Apollon-Quartett, Saxofonové kvarteto Bohemia, pro svoji ženu, klavíristku Evu Benešovou, violoncellistu Vladana Kočího ad.převzato z Eduard Douša [musica.cz]

 

 


Související články