Knihovna Jana Palacha slaví čtvrté narozeniny

Přijďte s námi oslavit čtvrté narozeniny Knihovny Jana Palacha!

Knihovna Jana Palacha byla slavnostně otevřena 1. dubna 2010 pod názvem Centrum studijních a informačních služeb (CeSIS) a po letech plánů se tentokrát skutečně nejednalo o apríl. Otevření centrální knihovny v hlavní budově Filozofické fakulty UK na náměstí Jana Palacha totiž předcházelo deset roků intenzivních příprav a výstavba stála 75 milionů korun. Projekt musel mimo jiné zohlednit i blízkost řeky Vltavy. Díky protipovodňovým klapkám a železobetonové vaně po obvodu celé knihovny je tak knižní fond chráněn i před tisíciletou vodou. V roce 2011 byla knihovna pojmenována na památku Jana Palacha. Služby čtenářům přímo v knihovně zajišťuje osm statečných (zaměstnanců) a kolem dvaceti neméně statečných stipendistů.

V knihovně je k dispozici 146 studijních míst, dalších 34 míst je vybaveno počítači. Nejoblíbenějšími místy pro studium je však devět pytlů (nikoliv boxovacích), na kterých studenti ukládají nejen informace do paměti, ale chvílemi i sami sebe do posilujícího spánku. Knihovna Jana Palacha pojme 250 000 svazků dokumentů: 150 000 uchovává ve svých depozitářích a dalších 100 000 nabízí ve volných výběrech. Podle posledních zjištění bylo v Knihovně Jana Palacha naměřeno celkem 3435 metrů dokumentů, které by v řadě za sebou dosáhly z fakulty až na Smíchovské nádraží! Do knihovny se za rok nakoupí přibližně 2 000 nových knih a okolo 10 000 dalších přibude z jiných knihoven, z fakultního vydavatelství, z výměny s ostatními univerzitami a z darů příznivců knihovny. Přirozenou součástí práce knihovny je zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (ty ale nejsou v policích vidět).

Od otevření knihovny bylo uskutečněno již 112 194 výpůjček. Nejvěrnější čtenářka Katka si vypůjčila už 423 dokumentů a toto číslo dál roste a roste a roste… Druhé a třetí místo obnáší  378, respektive  371 výpůjček. Všechna tři místa patří (překvapivě) studentkám. Absolutně nejpůjčovanější knihu lze vzhledem k různým vydáním a počtu výtisků jen těžko určit, nicméně k favoritům by s 20 výtisky a 567 výpůjčkami patřila určitě klasika: Čeština – řeč a jazyk, která se signaturou CS 153.3 Čec reprezentuje Červenou studovnu.

Knihovna Jana Palacha je i místem setkávání a kromě odborných a vzdělávacích akcí podporuje také další aktivity studentů a zaměstnanců FF UK. Prostory knihovny jsou využívány pro prezentaci výstav organizovaných fakultou. V letošním roce se Knihovna Jana Palacha stala první akademickou knihovnou, která se zúčastnila Noci s Andersenem, v knihovně tak četlo, hrálo si, poslouchalo a nakonec i spalo dvacet dětí zaměstnanců fakulty. Knihovna spolupracuje se Studentskou radou FF UK v rámci připomínek činu Jana Palacha, mezi další letošní akce patřila např. konference Ústavu pro archeologii FF UK, beseda Literárních novin, osvětový přednáškový blok Digitální stopy a další. Již nyní knihovna připravuje pro čtenáře kulturní program na zimní semestr.

Máme čtvrté narozeniny, přijďte je s námi oslavit! Knihovna Jana Palacha je tu pro vás, přijďte se s námi podělit o narozeninovou radost (a my se s vámi podělíme o dort).

Klára Rösslerová (ta to řídí)

Jan Kamenický (ten to vede)

pozvanka_KJP


Související články