Provoz Knihovny Jana Palacha od 2. 6. 2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

od úterý 2. 6. 2020 dojde v Knihovně Jana Palacha (nám. Jana Palacha 1/2) k uvolnění některých opatření dosavadního omezeného provozu. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím a podmínkám poskytovaných služeb: 

Otevírací doba a přístup do knihovny 

 • Knihovna bude prozatím otevřená v úterý a ve čtvrtek v době od 10:00 do 17:00. 
 • Přístup do knihovny je volný, bez vyzvání a nevyžaduje předchozí domluvu s knihovnou. 
 • Při vstupu do knihovny je uživatel povinen podepsat a odevzdat připravené čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 

Po celou dobu pobytu v knihovně je uživatel povinen dodržovat stanovené hygienické pokyny: 

 1. Při vstupu do knihovny použít připravenou dezinfekci rukou. 
 2. Nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu. 
 3. Dodržovat rozestup alespoň 2 metry od jiných osob. 
 4. Při obsluze tiskových zařízení použít připravené jednorázové rukavice. 
 5. Prosíme uživatele, aby po celou dobu pobytu v knihovně dodržovali pokyny personálu a instrukce uvedené na informačních vývěskách. 

Přístup do studoven a prezenční studium 

 • Až do odvolání či do změny stanoveného režimu jsou uživatelům k prezenčnímu studiu přístupné pouze prostory červené studovny a galerie modrého podlaží. 
 • Volné výběry, zelená a modrá studovna, PC studovna, beletrie a týmová studovna zůstanou prozatím uživatelům nepřístupné. 
 • Veškerá uživatelská PC zůstanou prozatím nepřístupná. 
 • V případě potřeby využít dokumenty z fondů Knihovny Jana Palacha k prezenčnímu studiu se uživatel obrátí na službu u výpůjčního pultu knihovny, která mu dle možností dokumenty připraví. Zajištění absenčních výpůjček a prezenčních výpůjček z jiných knihoven nadále funguje v režimu spuštěném 20. 4.
 • V přístupných studovnách byla snížena kapacita studijních míst tak, aby bylo možné zajistit bezpečné rozestupy mezi uživateli. 

Reprografické služby v PC studovně (tisk, kopírování, skenování) 

Reprografické služby jsou přístupné v omezeném režimu: 

 • Uživatelské multifunkční kopírky zůstávají přístupné k samoobslužnému kopírování, skenování a k tisku*. 
 • Po celou dobu obsluhy zařízení je uživatel povinen používat připravené jednorázové rukavice. 
 • *Pokud to situace dovoluje, měl by uživatel dokumenty k tisku posílat z vlastního zařízení přes webové rozhraní na adrese myq.ff.cuni.cz, případně tisknout přímým tiskem z vlastní USB flash paměti (vždy ve formátu PDF), čímž se vyhne nutnosti použít sdílený knihovní počítač. 
 • V nutných případech je možné využít označený knihovní počítač v PC studovně k poslání dokumentu na tisk. 
 • Očekává se uživatelova samostatnost v obsluze kopírovacích strojů. Služba a možnost asistence ze strany knihovny bude omezená. 

Další informace a dotazy 

 • Knihovna si vyhrazuje právo stanovené podmínky kdykoliv změnit v návaznosti na vývoj situace a nároky zajištění provozu.
 • Pro aktuální informace o výpůjčních službách knihoven FF UK sledujte prosím tuto průběžně rozšiřovanou aktualitu.
 • Pro aktuální informace o Knihovně Jana Palacha můžete sledovat Facebook, případně web kjp.ff.cuni.cz.  
 • Veškeré dotazy na provoz knihovny posílejte prosím na adresu kjp@ff.cuni.cz. 

 

Knihovna FF UK, Knihovna Jana Palacha


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK