Publikace FF UK uspěly v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK

První místo získal překlad Knihy vrchních písařů (Š‘-ťi) doc. Olgy Lomové, která působí v Ústavu Dálného východu FF UK. Český překlad tohoto základního díla čínské historiografie je čtvrtým překladem do evropského jazyka srovnatelného rozsahu, komplexnosti pojetí a bohatství doprovodného aparátu. Obsahuje zhruba jednu čtvrtinu monumentálního díla a výběrem i řazením kapitol se snaží ukázat osobitou kompozici čínského historického spisu, v níž se promítají dobové představy o hierarchicky uspořádaném světě.
Překladatelka navázala na dílo význačného českého sinologa Timotea Pokory (1928–1985) a do výboru zahrnula čtyři jeho překlady zachované v rukopise. Překlad doprovázejí poznámky a podrobné komentáře, které mají za cíl zprostředkovat pohled čínského čtenáře, utvářený odlišnou tradicí a vlastním filosofickým zázemím. Kniha se tak stává i praktickou ukázkou tradičního čínského přístupu k textu, studiu historie a ke světu. Rozsáhlá úvodní studie o počátcích čínské historiografie navazuje na nejnovější sinologické bádání a uvádí toto téma vůbec poprvé do českého prostředí. Dílo je doplněno rejstříky, mapami a obrazovými přílohami. Kniha vyšla v Nakladatelství Karolinum v roce 2012.

Publikace dr. Juana A. Sáncheze (Ústav románských studií  FF UK) La tesitura de La Celestina (Una approximación) obsadila 8.–11. pozici. Jedná se o úvod do studia knihy považované za jednu z nejvýznamnějších španělsky psaných literárních památek všech dob – dílo známé pod názvem Celestina vyšlo ve Španělsku na konci 15. století pod názvem Komedie o Kalistu a Melibeji a částečně se připisuje Fernandovi de Rojas. Publikace La tesitura de La Celestina pojednává řadu historických a literárních procesů, které v době vydání Celestiny na sklonku středověku probíhaly a určovaly jej. Publikace vyšla v roce 2012 v Nakladatelství Karolinum.

Doc. James Hill (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) je autorem publikace s názvem Descartes and the Doubting Mind, která v Soutěži obsadila 12.–14. pozici. Autor ve svém průkopnickém díle poukazuje na široké nepochopení karteziánské mysli, která bývá považována za pouhý předmět fenomenálního vědomí a ignoruje jeho hluboce intelektuální charakter. Kniha Jamese Hilla vyšla v roce 2012 v nakladatelství Continuum.

15.–20. místo obsadily publikace pracovníků FF UK:

doc. Jakub Čapek (Ústav filosofie a religionistiky FF UK): Maurice Merleau Ponty. Myslet podle vnímání (Filosofia, 2012)

doc. Radek Chlup (Ústav filosofie a religionistiky FF UK): Proclus: An Introduction (Cambridge University Press, 2012)

Mgr. Marek Zemánek (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) a Miriam doc. Löwensteinová (Ústav Dálného východu FF UK): Irjon. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království (NLN, 2012)

dr. Jana Maroszová (Ústav germánských studií FF UK): „Denn die Zeit ist nahe“ – Eschatologie in Grimmelshausens Simplicianischen Schriften: Zeit und Figuren der Offenbarung (Lang, Peter Bern, 2012)

doc. Tomáš Duběda (Ústav translatologie FF UK): Études de prosodie contrastive: le cas du français et du tchèque (Karolinum, 2012)

 

Hlavním cílem Soutěže je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Soutěž vysoce kvalitních monografií tak svým charakterem doplňuje stávající systém přidělování institucionálních prostředků vysokým školám a jejich součástem. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech.

Soutěž se řídí opatřením rektora č. 3/2011 a mohou se jí zúčastnit fakulty a další součásti UK, kterým jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Nominované monografie jsou hodnoceny dvěma komisemi jmenovanými Vědeckou radou UK, a to Komisí pro humanitní a společenské vědy a Komisí pro lékařské a přírodní vědy.

Výsledky Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK v roce 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK