Archiv

V Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově uspěli autoři z Filozofické fakulty UK

V hodnocení se umístilo dvacet šest publikací z FF UK, sedm z nich mezi patnácti nejlepšími. O čtvrté až šesté místo se dělí Miroslav Verner, Jan Palkoska a Jan Bičovský.

Publikace FF UK uspěly v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK

První místo získal překlad Knihy vrchních písařů (Š‘-ťi) doc. Olgy Lomové, která působí v Ústavu Dálného východu FF UK.