V Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově uspěli autoři z Filozofické fakulty UK

V hodnocení se umístilo dvacet šest publikací z FF UK, sedm z nich mezi patnácti nejlepšími. O čtvrté až šesté místo se dělí Miroslav Verner, Jan Palkoska a Jan Bičovský.

Prof. Miroslav Verner z Českého egyptologického ústavu uspěl s monografií „Abusir: The Necropolis of the Sons of the Sun“. Místo sdílí společně s dr. Janem Palkoskou z Ústavu filosofie a religionistiky a jeho publikací „The a priori in the Thought of Descartes: Cognition, Method and Science“ a dr. Janem Bičovským z Ústavu srovnávací jazykovědy s publikací „Praindoevropština“.

Hlavním cílem soutěže je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Monografie hodnotí odborná komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy.

Kompletní přehled výsledků soutěže je dostupný na webových stránkách Univerzity Karlovy.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK