Přijímací řízení pro obor Japonská studia

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dodatečně vypisuje přijímací řízení pro bakalářský studijní obor Japonská studia. Pro akademický rok 2014/2015 se počítá s přijetím 15 studentů. Přihlášky je možné podávat do 6. června 2014.

Japonská studia nabízejí studentům efektivní zvládnutí moderního japonského jazyka. Součástí studijního programu je i získání všestranného rozhledu v oblasti japonské literatury, dějin, kultury a společnosti. Studenti se tak systematicky připravují pro praxi i na případné navazující magisterské studium.

 

Kontaktní osoba pro média:
Mgr. Ing. Jana Kučerová (Referát vnějších vztahů FF UK)
e-mail: jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822, +420 608 860 282

V Praze dne 10. 4. 2014

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc), Tisková zpráva (PDF)

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK