Mluvící hlavy

Od 3. března 2014 začala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na svém oficiálním YouTube kanálu postupně zveřejňovat několikaminutová videa projektu Mluvící hlavy. V tomto studentském videoprojektu hovoří význační profesoři a docenti Filozofické fakulty UK na témata z oblasti humanitních věd.

Tématem postupně uveřejňovaného bloku (březen–duben 2014) jsou díla české a světové literatury a základní pojmy z filozofie. Každé krátké video představuje ucelenou úvahu nad jedním dílem nebo pojmem, kterou přednáší odborník na danou oblast. Kromě základních informací o díle či pojmu videa také nabízejí zajímavosti o vzniku díla a interpretace vybraných pasáží. Daná problematika je prezentována stručně, srozumitelně a s ohledem na cílového posluchače – laika.

První část Mluvících hlav sestává ze čtrnácti spotů zaměřených jednak na oblast literatury – odborníci se vyjadřují k dílům např. F. Petrarky, W. Shakespeara, B. Hrabala, M. Kundery, G. G. Márqueze, jednak na pojmy z filozofie – např. morálku, náboženství či existencialismus. Druhá část projektu je ve fázi realizace spotů a bude zveřejňována v období 28. 4. 2014 – 7. 5. 2014. Tematicky bude navazovat na první blok, doplněna budou díla autorů německé, francouzské a zejména české literatury: E. M. Remarque, F. Kafka, Ch. Baudelaire, G. Flaubert, K. H. Mácha, B. Němcová, V. Havel aj.

Mluvící hlavy jsou primárně určeny studentům středních škol jako pomůcka v přípravě na maturitu, užitek z nich však může mít široká veřejnost. Cílem projektu je vytvořit komplexní síť videí, pokrývající všechna hlavní témata maturitních otázek ze základů společenských věd v oblasti světové a české literatury, filozofie, psychologie, politologie a sociologie.

Autorka myšlenky videí Mgr. Eva Šťastná k projektu říká: „Za své studium na FF UK jsem se setkala s mnoha inspirativními odborníky, kteří mě dokázali pro svůj obor nadchnout. Chtěla jsem ukázat, že mohou něco dát i středoškolákům, a že jejich způsob podání základní látky je většinou srozumitelnější a zábavnější, než suchopárná shrnutí v učebnicích. A také jsem chtěla ukázat, že jsou to lidé z masa a kostí.“

Videa vznikla s podporou FF UK a jsou natočena v prostorách fakulty. Všechny interiéry zachycené ve spotech jsou učebnami, kde každodenně probíhá výuka.

Videa naleznete na stránkách fakulty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/mluvici-hlavy/. Harmonogram zveřejňování je k dispozici na http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/mluvici-hlavy/faq/harmonogram/.

Na webových stránkách jsou uvedeny také kurzy, které v daném semestru na FF UK prezentující vyučuje a na nichž počítá s možností návštěv posluchačů z řad široké veřejnosti.

 

Kontaktní osoba pro média:
Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka vnějších vztahů FF UK)
e-mail: jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822, +420 608 860 282

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc), Tisková zpráva (PDF)

V Praze dne 3. 4. 2014


Související články