Výstava fotografií Civilizace na Nilu

V úterý 21. ledna 2014 bude v 17.00 hodin v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájena výstava „Civilizace na Nilu: nejnovější české archeologické objevy v Egyptě a Súdánu“, kterou pořádá Český egyptologický ústav Filozofické fakulty UK.

Fotografická výstava představuje úspěchy, kterých na archeologických koncesích v Egyptě a Súdánu dosáhl v letech 2011–2013 Český egyptologický ústav FF UK. Komentované fotografie dokumentují šíři nových poznatků, jež se ústavu podařilo archeologickým, historickým, lingvistickým a religionistickým výzkumem a studiem změn životního prostředí získat. Terénní práce v Egyptě byly částečně ovlivněny současným politickým vývojem, přesto se expedici Univerzity Karlovy během poslední doby podařilo rozšířit poznatky především o období Staré říše (asi 2700–2180 př. Kr.) a Pozdní doby (715–332 př. Kr.).

Na šestnácti výstavních panelech bude prezentována zejména nejdůležitější archeologická lokalita, na níž Český egyptologický ústav FF UK v současné době pracuje: Abúsír nacházející se přibližně 20 km na jihozápad od současné Káhiry. Archeologická expedice tam provádí výzkum v areálu královské pyramidové nekropole doby 5. dynastie (asi 2490–2420 př. Kr.), dále na pohřebišti kněží a úředníků doby Staré říše v jižní části lokality a v oblasti šachtových hrobek ze sajsko-perské doby (asi 530–500 př. Kr.).

Výstava také dokumentuje práci české expedice v egyptské Západní poušti, a to jak výsledky dlouhodobého výzkumu životního prostředí v oáze el-Héz, tak i výsledky výpravy do oblasti Gilf Kebíru (2011), významné především svými skalními malbami. Výzkum v oblasti súdánské Sabaloky, tedy v oblasti šestého nilského kataraktu, přinesl důležité informace o populacích mezolitických lovců-sběračů (8.–6. tis. př. Kr.) a raných pastevců (5.–4. tis. př. Kr.) a jejich interakcích s okolním prostředím. Lokalita Usli byla významná zejména v období Nové říše (asi 1539–1070 př. Kr.) a Pozdní doby.

Důležitým aspektem práce Českého egyptologického ústavu FF UK je multidisciplinarita výzkumu – kromě samotného egyptologického bádání se na výzkumu podílejí technické, přírodovědné i společenské obory. Jde především o využívání geoinformatických, geofyzikálních, geologických, hydrologických, statistických, archeobotanických, archeozoologických a antropologických metod, které umožňují doplňovat obraz vývoje pravěkých a starověkých nilských civilizací, sledovat každodenní život jejich obyvatel a získané poznatky interpretovat a zobecňovat.

Kontaktní osoba:Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail:jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc),Tisková zpráva (PDF)

Praha 16. 1. 2014

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK