65 let novořečtiny v Praze

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 16.00 bude v přízemí rektorátu Univerzity Karlovy v Praze (Celetná 20, Praha 1) zahájena výstava „65 let novořečtiny na UK – 50 let od úmrtí doc. Dimitrise Papase“, kterou pořádá Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


I když se klasická řečtina učila na Univerzitě Karlově již od poloviny 16. století, zájem o novořečtinu se objevil až ve století devatenáctém. Výstava mapuje vývoj tohoto oboru především po druhé světové válce.


První návrh na zřízení lektorátu novořeckého jazyka byl na UK podán v roce 1946. K jeho ustanovení došlo až o několik let později, v roce 1950. Výuka na FF UK však byla zahájena již v roce 1948 a souvisela s potřebou přípravy učitelů pro 4000 řeckých dětí, které dorazily do Československa v důsledku řecké občanské války. Obor novořečtina přijímal uchazeče až do roku 1982, kdy byla umožněna všem žadatelů repatriace do Řecka. Začátkem devadesátých let minulého století výuka novořečtiny na FF UK téměř na dvacet let zanikla a byla obnovena jako bakalářský studijní obor v roce 2008. Od roku 2013 pak získal akreditaci i navazující magisterský studijní program.


Dnešní výuka novořečtiny je pojata nejen jako obor moderní filologie, ale i jako obor kulturně historický, přihlížející nejen k jazyku a literatuře, ale i k celému historickému vývoji od antiky až k současnosti,“ říká Konstantinos Tsivos, Ph.D., jeden z autorů výstavy.


Zakladatelem výuky novořečtiny na FF UK byl doc. Dimitris Papas, který zpočátku působil v Československu jako koordinátor řecké emigrace. Po skončení občanské války v Řecku v roce 1949 se mohl soustředit na univerzitní záležitosti, a tak se po zřízení lektorátu novořeckého jazyka na FF UK stal jeho prvním vedoucím. Tuto pozici zastával až do své smrti v roce 1963. Jeho významným počinem byl první česko-řecký slovník a první příručka pro výuku češtiny pro Řeky.


Kontaktní osoba pro média:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail:jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Praha 11. 12. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK