Popularizátorka latiny slaví jubileum, proběhne symposium

V pátek 8. listopadu 2013 se v zasedací síni pražského Karolina (Ovocný trh 3) uskuteční symposium „Historiam scribere (et legere)“ pořádané Ústavem řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze k životnímu jubileu emeritní profesorky Univerzity Karlovy, klasické filoložky Bohumily Mouchové.


Symposium je věnováno celoživotnímu badatelskému zájmu profesorky Mouchové: antické (a zejména římské) biografii a historiografii. Jednotliví přednášející se ve svých příspěvcích soustředí jak na počátky historiografie v antickém Řecku a na její další proměny v díle Thúkydidově, tak na způsoby reflexe významných osobností římských dějin, jako jsou Cicero, Marcus Aurelius či Hadrianus, v dílech historiků. Stranou nezůstane ani změněná optika, kterou v mnohačetných podobách přináší křesťanství, či vazby mezi pohanským a křesťanským světem. Symposium uzavře příspěvek věnovaný aktuální otázce, co ještě mají z pohledu historiků společného dnešní Řekové se svými antickými předky.


Prof. Mouchová vždy inspirovala studenty svou energií, vědomostmi, neocenitelnými zkušenostmi i laskavou pobídkou. V několika generacích vzbudila zájem o latinu i řečtinu a lásku k antice a její žáci dnes působí na gymnáziích, v nakladatelských domech a vědeckých institucích.


Latina že je mrtvý jazyk? Je tak živá, jak je živý ten, kdo do ní zasvěcuje. Žijeme s ní dodnes. A ještě živější je antická kultura včetně křesťanství. Ať byla jakkoliv nedokonalá, je tu dodnes s námi,“ říká profesorka Mouchová k současnému ústupu latiny z učebních programů gymnázií a malému zájmu o antickou kulturu.


Akce je otevřena veřejnosti.


Bohumila Mouchová

Významná badatelka na poli latinských studií a vysokoškolská učitelka se jako ředitelka Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty UK v letech 1991–2000 zasloužila o zintenzivnění a zkvalitnění zdejšího studia oborů latina a řečtina.


Do povědomí širší veřejnosti se zapsala jako spoluautorka úspěšného třicetipětidílného televizního kurzu latiny a antické kultury, v knižní podobě známém jako „Disco latine I a II“ (1995, 1996), a v roce 2000 jako spoluautorka pořadu Českého rozhlasu „Millenniorum maiora et minora“ – latinsky vysílaných zpráv o významných historických a kulturních událostech. Podílela se také na řadě překladů děl řeckých a římských historiků. Naposledy byly v edici Antická knihovna vydány její překlady díla Eutropiova a Festova („Stručné dějiny Říma“, Arista, Baset, Praha 2008) a díla Velleiova a Florova („Dvojí pohled na římské dějiny“, Arista, Baset, Praha 2013). Iniciovala vznik Asociace učitelů klasických jazyků v ČR (ALFA).


Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail:jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Praha 5. 11. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK