Den latiny

V pondělí 11. listopadu 2013 pořádá Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze „Den latiny“. V hlavní budově fakulty (nám. Jana Palacha 2) budou od 10.00 do 15.00 hodin probíhat přednášky a semináře propojené tématem latinského jazyka. I když je akce primárně určena středoškolským studentům a jejich profesorům, mohou ji navštívit zájemci z široké veřejnosti.


Akce si klade za cíl představit latinu jako bránu do mnoha vědeckých oborů a ukázat, že výuka latiny na středních školách představuje nejen tradici, která významně přispívá k poznání národních dějin, jejichž součástí latinská kultura vždy byla, ale že je jako symbol určité evropské kulturní sounáležitosti i oborem navýsost současným a že znalost latiny je v mnoha ohledech i dnes velice praktická.


„Den latiny“ se koná letos podruhé. Prvního ročníku v roce 2012 se zúčastnilo přes 500 zájemců z celé České republiky. O pozitivním přijetí akce svědčí množství reakcí středoškoláků na webových stránkách jednotlivých gymnázií. Z tohoto důvodu je letos „Den latiny“ organizován ve stejném termínu a obdobným způsobem – kromě přednáškové části zahrnuje i divadelní představení a filmovou projekci.


Program přednášek je oproti prvnímu ročníku rozšířen o témata, která si účastníci přímo vyžádali (např. medicínská latina). Celkem „Den latiny“ nabídne 21 přednášek a seminářů z oblasti antických dějin a kultury, klasické archeologie, středověké i novověké společnosti a lingvistiky, ale také přednášky a semináře vztažené k naší současnosti, mimo jiné i kurzy aktivní latiny.


Součástí akce bude také představení „Atalanta a Hippomanes“ divadelního spolku Lauriger, které se uskuteční v předvečer „Dne latiny“, v neděli 10. listopadu 2013 v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze (od 15.15 a od 20.20 hodin) a dále projekce filmové pohádky v latině „Casula ex crustulis exstructa“ z produkce divadelního spolku LUPA, které se bude konat po skončení přednáškového bloku v pondělí 11. listopadu 2013 od 15.30 v hlavní budově FF UK v místnosti č. 429.


Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail:jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Praha 6. 11. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK