Objev nové unikátní hrobky v Abúsíru

Před několika dny učinili archeologové z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze objev jedinečné hrobky patřící knězi a vrchnímu lékaři Horního a Dolního Egypta Šepseskafanchovi.


Podzimní archeologická expedice Českého egyptologického ústavu FF UK byla zahájena na pyramidovém poli v Abúsíru poblíž Káhiry v polovině září 2013. V té době šlo o jedinou archeologickou expedici pracující v oblasti Abúsíru a Sakkáry.


Práce probíhají poblíž místa světových objevů z roku 2012 – skalních hrobek patřících vysokému hodnostáři a knězi Neferovi a princezně Šeretnebtej, které se datují do poloviny 5. dynastie (cca 2400 př. Kr.). Informace o nálezech unikátních soch a dalších památek nesmírné vědecké hodnoty a uměleckého významu obletěly na konci loňského roku celý svět.


V jejich bezprostředním okolí byla nyní objevena nová hrobka kněze Šepseskafancha. Jeho kamenná hrobka měří 21×14 m a i dnes, po 4500 letech, které uplynuly od jejího vzniku, její zdivo sahá do výše přes 4 m. Ve východní části hrobky je zakomponována chodbová kaple, na jejímž konci stojí monumentální kamenná stéla tzv. nepravých dveří se jménem a tituly Šepseskafancha. Ty dokumentují jeho kariéru kněze slunečního boha Rea ve slunečních chrámech několika panovníků 5. dynastie přes kněze beraního boha Chnuma až po kněze Obou domů života.


Ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK a vedoucí projektu v Abúsíru prof. Miroslav Bárta k těmto objevům řekl: „Historická důležitost posledních objevů našeho týmu spočívá zejména v tom, že Šepseskafanch patřil k nejvýše postaveným lékařům známým ze starého Egypta doby stavitelů pyramid, tj. Staré říše. De facto je unikátní historickou osobností, které nemá paralelu. Byl osobním lékařem panovníka a vědcem s přístupem k nejtajnějším znalostem své doby. Vzhledem k tomu, že v tomto komplexu byly v předcházejících sezónách objeveny již dvě hrobky lékařů, je stejně tak důležité, že se jedná o zcela unikátní pohřebiště lékařů, kteří ve své době patřili k velmi významným rodinám u dvora faraona.“


Děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík k tomu dodal: „Nesmírně oceňuji nasazení našich kolegů, kteří i přes nepříznivé podmínky nadále realizují archeologické výzkumy v Egyptě, a snaží se tak zachovat kontinuitu našeho bádání. Zároveň jde o další mimořádný objev v řadě, který jen dokazuje skutečnost, že naše egyptologie patří ke světové špičce.“


Expedice, která je největší českou vědeckou expedicí pracující v zahraničí, stále pokračuje ve své práci a nelze vyloučit další objevy.


Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail:jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Praha 23. 10. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK