Archeologie přemyslovských Čech

 

V úterý 15. října 2013 bude v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v 17:00 zahájena výstava „Archeologie přemyslovských Čech“, kterou pořádá Ústav pro archeologii Filozofické fakulty UK.

V rámci bilanční výstavy, která shrnuje terénní výzkumy z let 2010–2013, je prezentována šestice archeologických lokalit. Jedná se o zaniklé středověké vsi Hol v Klánovickém lese a Spindelbach v Krušných horách, o přemyslovská hradiště Praha-Královice a Kouřim – sv. Jiří, raně středověké sídliště u Suchomast na Berounsku a relikty zaniklých cest v zázemí kláštera Ostrov u Davle.

Projekt podporovaný Grantovou agenturou České republiky se soustřeďuje na několik tématických okruhů. Výzkum zaniklých vesnic přibližuje jejich celkovou podobu i každodenní život. Důležitým dílčím tématem se stalo archeologické studium neagrární výroby ve vesnickém prostředí. Výzkum přemyslovských hradišť se zabývá problematikou jejich vnitřního uspořádání a způsobu využívání jejich rozlehlých areálů. Studium středověkých cest tvoří nezbytnou součást poznávání komunikačních vazeb v širších krajinných celcích.

Kromě četných fotografií z výzkumů, terénní dokumentace, plánů a kresebných rekonstrukcí středověkého osídlení mohou zájemci zhlédnout i výběr archeologických nálezů, např. keramiku z 9.–15. století, soubory železných předmětů ze středověkých venkovských usedlostí, ale také mince, šperky či mincovní vážky. Důležitým exponátem je vzácný nález středověké pily. Návštěvníci výstavy se mohou seznámit i s fotografickým modelem řezu opevnění z hradiště Praha-Královice. Jedná se o největší přemyslovský val v Čechách dokumentovaný touto metodou.

Výstava se obrací k širší veřejnosti a to jak pojetím textů, tak i grafickým uspořádáním a výběrem exponátů.

Vstup na výstavu je volný a je omezen otevírací dobou Filozofické fakulty UK. Zájemci mohou expozici navštívit do 5. listopadu 2013.

Kontaktní osoba :

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka vnějších vztahů FF UK)

e-mail: jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Raně středověká keramická nádoba (tzv. lahev), Praha-Královice (foto Jan Hasil)


Praha 8. 10. 2013

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK