Univerzita Karlova představuje nové objevy v Súdánu

Série odborných přednášek s diskusí Nové objevy Univerzity Karlovy v Súdánu se uskuteční ve středu 22. května 2013 v čase 17:00–18:30 hod. ve Velké aule Filozofické fakulty UK v Praze (místnost č. 131), nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Dosavadní poznatky a nálezy českého interdisciplinárního týmu na území Súdánu představí zástupci jednotlivých odborných pracovišť, která se na výzkumu pod vedením Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze podílela.

Tyto archeologické výzkumy významně rozšiřují naše poznání o době, kdy docházelo k vytváření prvních neolitických základů kultur v oblasti severovýchodní Afriky, ze kterých později vyrostly významné civilizace afrického kontinentu, včetně té staroegyptské. Podle našich vědomostí jsou české objevy na 6. kataraktu naprosto unikátní i ve světovém měřítku a jejich definitivní zpracování poskytne zcela nový pohled na zkoumané období,“ uvedl prof. Miroslav Bárta, Dr., ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze.

Za Český egyptologický ústav FF UK v Praze vystoupí prof. Miroslav Bárta, Dr., a Mgr. Lenka Suková; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., bude prezentovat Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D., a Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.

Přírodovědný výzkum pohoří Sabaloka přiblíží Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia, UK v Praze/AV ČR, Praha, v. v. i.), Mgr. Adéla Pokorná (Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Mgr. Lenka Lisá, Ph.D. (Geologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.) a Mgr. Zdenka Sůvová (Český egyptologický ústav FF UK v Praze).

V roce 2009 zahájila česká expedice pod vedením Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze výzkum v pohoří Sabaloka a v oblasti Šestého nilského kataraktu v Súdánu. Výzkumy potvrdily předpoklad výskytu četných pozůstatků osídlení z různých období od paleolitu do novověku. V pohoří Sabaloka byla zjištěna pravděpodobně nejhustší síť lokalit z mezolitu v centrálním Súdánu. Ve středu této sídlištní sítě bylo identifikováno zaniklé sezónní jezero a bylo zde objeveno a částečně prozkoumáno patrně největší mezolitické pohřebiště v severní Africe.


On-line přenos přednášek bude zajištěn.


Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Suková (Český egyptologický ústav FF UK)

e-mail: lenka.sukova@ff.cuni.cz


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)

Plakát akce (PDF)


Praha 21. 5. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK