Filozofická fakulta UK pořádá dětskou univerzitu

 

Filozofická fakulta UK zahajuje ve středu 10. dubna 2013 první ročník „dětské univerzity“. Projekt s názvem „Hledá se Sofie“ je určen dětem navštěvujícím 2. až 5. třídu základní školy a zábavnou formou seznamuje malé posluchače s univerzitním prostředím a významnými obory fakulty. Kapacita kurzu 25 dětí byla naplněna prakticky okamžitě po zveřejnění výzvy k podání přihlášek.

„Univerzitnímu prostředí je často neprávem vytýkáno, že se svým způsobem uzavírá do sebe. Právě tzv. dětská univerzita je pro mě dokladem toho, že jsme otevřeni všem, kteří chtějí porozumět světu. Jde nám o to, aby studium nebylo považováno dětmi za něco spojeného pouze s „povinností“, ale bylo vnímáno především jako zajímavá a dobrodružná cesta poznávání,“ uvedl děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Koncept dětské univerzity vychází ze vzoru některých podobných úspěšných projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí, kdy přibližuje vzdělání nejmladší generaci a zároveň otevírá brány akademické půdy.

V rámci 90minutových přednášek budou účastníci projektu seznámeni s historií, jazykovědou, dějinami umění, egyptologií, tlumočnictvím či divadelní vědou. „Naučí se poznat na obrázcích patronku univerzity sv. Kateřinu, správně nakreslit hieroglyfy, vyzkouší si práci v tlumočnické kabině nebo se naučí několik slov ve znakovém jazyce,“ dodává organizátorka akce Mgr. Karolína Chundelová.

Na konci přednáškové hodiny vždy bude rozličnou formou realizován stručný kvíz, po jehož úspěšném vyplnění děti obdrží zápis do speciálního indexu. Na závěrečném slavnostním setkání za účasti rodičů budou účastníkům na půdě Filozofické fakulty UK předány děkanem fakulty symbolické diplomy.

Projekt dětské univerzity bude probíhat od 10. dubna do 22. května 2013, účast na něm je bezplatná.

webové stránky dětské univerzity


Kontaktní osoba:

Mgr. Karolína Chundelová (organizátorka akce)

e-mail: karolina.chundelova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 364


Ke stažení:

Tisková zpráva CS (PDF), Tisková zpráva CS (.doc)

Tisková zpráva EN (PDF), Tisková zpráva EN (.doc)


Praha 9.4.2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK