Filozofická fakulta UK převzala stipendia na prestižní britské univerzity

V červnu 2011 převzal děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., a proděkanka pro zahraničí prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., již po páté od zástupce Anglo-Czech Educational Fund stipendia pro mladé vědecké pracovníky určená pro studium na prestižních britských univerzitách. Stipendium na akademický rok 2011/2012 získalo pět z celkového počtu šestnácti uchazečů.

Anglo-Czech Educational Fund je nadace založená Arnoštem Kramerem, který v roce 1948 emigroval do Velké Británie. Klade si za cíl podporovat roční studijní a vědecké pobyty vynikajících studentů – doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. S ohledem na původní záměr zakladatele nadace, jenž byl motivován především vlasteneckým cílem zachovat bezprostřední kontakt špičkové české vědy a vysokého školství s výkvětem britské vědy a vysokých škol, je posláním tohoto stipendia umožnit nejtalentovanějším mladým badatelům a učitelům FF UK stipendijní pobyt na prestižních školách v Británii. Předpokládá se, že uchazeči jsou vesměs vyzrálé osobnosti a že během stipendijního pobytu rozšíří své vědomosti o poznatky a zkušenosti, jaké v České republice získat nelze. Během pobytu by měli být schopni dokončit svou magisterskou nebo doktorskou práci, případně připravit k publikaci práci nedávno obhájenou. Uchazeči musejí mít s příslušnou institucí již navázaný kontakt a z dopisu, který se přikládá k přihlášce, musí být zřejmé, že škola má o uchazeče zájem. Důležitou podmínkou pro získání tohoto stipendia je také perspektiva, že stipendista bude po návratu do České republiky i nadále úzce spolupracovat s FF UK.

V akademickém roce 2011/2012 budou ve Velké Británii studovat a vědecky pracovat tři studenti doktorského studia a dva mladí vědečtí pracovníci FF UK. Studijní pobyty se odehrají na University of London, University of Oxford, University of Lincoln a The British Museum. Podporu získali kandidáti z oboru anglická a americká literatura, egyptologie, teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky, moderní hospodářské a sociální dějiny, pravěká a raně středověká archeologie. Jedná se o zcela mimořádný podpůrný program, jenž pomáhá propojovat mladé české vědecké pracovníky v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti.

Praha 28.6.2011

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK