110203_svoboda_slova

Filozofická fakulta UK vyhlašuje rok 2011 Rokem svobody slova

Filozofická fakulta UK se rozhodla vyhlásit rok 2011 ve svých aktivitách Rokem svobody slova. Ústřední akcí tohoto roku bude bezesporu připomínka prvního vysílání Rádia Svobodná Evropa v květnu 2011. Chceme však v rámci dalších akcí připomenout hodnotu svobody slova, a to i v demokratické společnosti. Právě akademická půda by přitom měla být dlouhodobě prostorem pro tuto svobodu a do jisté míry také jejím garantem. Chceme připomínat nutnost kritického myšlení a otevřeného vyjadřování názorů.

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

V Praze 1. 2. 2011

dekan@ff.cuni.cz

Anotace akcí

Březen 2011

Projekce filmů festivalu „Jeden svět“ na FF UK

V rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“ se připravuje mezi 14. – 16. březnem 2011 také několik projekcí na půdě hlavní budovy fakulty. Logicky budou spojeny s diskusemi na dané téma a setkáními s mimořádnými osobnostmi.

Garant: Petr Köppl, keplik@gmail.com

Výstava Czesław Miłosz 1911 – 2011

Ve dnech 2. – 18. března 2011 bude v hlavní budově FF UK otevřena výstava připomínající mimořádnou osobu básníka a držitele Nobelovy ceny míru Czesława Miłosze u příležitosti 100 let od jeho narození. Výstava, která je připravována Polským kulturním centrem, se zaměří především na české překlady tohoto autora, který byl také symbolem svobody slova.

Kontakt: Ing. Jiří Gregor,jiri.gregor@ff.cuni.cz

100 let Ústavu pro klasickou archeologii FF UK

V probíhajícím akademickém roce se připomínáme 100 let od ustavení Ústavu pro klasickou archeologii na české větvi Karlovy univerzity (na její německé části vznikl již roku 1872). Od roku 1910 se tento ústav stal pracovištěm, věnujícím se kromě vynucených přestávek, nejen výuce řady klasických archeologů, ale v uplynulé době realizoval také řadu zahraničních projektů, zaměřených na archeologii antického starověku a Středomoří. Výročí i současné aktivity ústavu připomene výstava v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty a seminář „Mezi tradicí a budoucností (100 let klasické archeologie na Univerzitě Karlově)“, který se uskuteční v pátek 11. března 2011.

Garant: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D., jiri.musil@ff.cuni.cz

Duben 2011

Setkání děkanů filozofických fakult ČR

V dubnu 2011 bude Filozofická fakulta UK hostit po několika letech setkání děkanů filozofických fakult České republiky. Předpokládá se nejen uzavřené jednání, zejména o stavu reformy terciárního vzdělávání a hodnocení vědy a výzkumu, ale také veřejná diskuse akademické obce a veřejnosti s představiteli filozofických fakult ČR.

Garant: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., dekan@ff.cuni.cz

50. výročí založení organizace Amnesty International

U příležitosti 50. výročí založení organizace Amnesty International v roce 1961 pořádá Pražská univerzitní skupina AI pod záštitou Ústavu politologie a s podporou FF UK dvě diskuse na témata „Amnesty International před rokem 1989 v Československu“ a „Byznys a lidská práva“. První z diskusí, která připomene činnost AI v komunistickém Československu a její podporu vězňům svědomí, se bude konat ve čtvrtek 14. dubna od 17 hodin v Zelené posluchárně v Celetné 20. Diskuse druhá k tématu odpovědného chování firem s názvem „Byznys a lidská práva“ se bude konat ve čtvrtek 28. dubna od 17 hodin v Zelené posluchárně v Celetné 20. Během obou diskusí budou mít návštěvníci možnost přímo podpořit svým podpisem vězněné a pronásledované lidi.

Kontakt: Štěpán Drahokoupil,univerzitni@amnesty.cz

Květen 2011

Svobodně! – Rádio Svobodná Evropa 1951 – 2011

Před šedesáti lety v květnu 1951 zazněly v éteru první tóny znělky Rádia Svobodná Evropa Československo a jako jeden z prvních promluvil k posluchačům do vlasti Ferdinand Peroutka. V parafrázi jeho slov byla započata kapitola našich dějin, ve které má jeden svobodný hlas, jedno svobodné rádio, nesmírnou cenu pro samotnou podstatu svobody. Chceme si symbolicky šedesát let od prvního vysílání připomenout tuto silnou tradici. Vnímáme ji navíc v našem prostředí jako neprávem opomíjenou. Věříme však, že ideály a podstata poselství Rádia Svobodná Evropa jsou stále aktuální, to je také jedním z důvodů, proč chceme připomenutí směrovat především k mladé generaci. Český rozhlas, Filozofická fakulta UK a další partneři přichystali soubor akcí, které mají různými způsoby přinést jak ohlédnutí, tak tolik potřebnou aktualizaci tématu svobody slova. Připravujeme souhrnnou publikaci na téma dějin Rádia Svobodná Evropa, na půdě Senátu Parlamentu ČR proběhne 5. května 2011 konference, ve Valdštejnské zahradě bude otevřena výstava. Český rozhlas věnuje výročí mimořádnou pozornost ve svém vysílání, navíc proběhne od února do dubna 2011 soutěž středoškoláků právě na téma svobody slova. Speciální webové stránky pak soustředí od února 2011 všechny aktivity v jednom přehledném prostoru. Nad akcí převzali záštitu premiér České republiky Petr Nečas a premiérka Slovenské republiky Iveta Radičová. Akce v Senátu Parlamentu ČR pak zaštítil jeho místopředseda Přemysl Sobotka. Jsme přesvědčeni, že podobné ohlédnutí má i dvacet let po pádu komunistické diktatury svoji nezastupitelnou roli a důležitost.

Garanti za FF UK: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Mgr. Marek Junek, Ph,.D.

Kontakt: PhDr. Petra Sluková, petra.slukova@ff.cuni.cz

Více informací

Program konference Svobodně!

Červenec 2011

9. světový shakespearovský kongres

Praha, 17. – 22. července 2011, hlavní budova FF UK a historická budova Národního divadla

Kongresu s tématem „Renesanční Shakespeare v proměnách času“ („Renaissance Shakespeare / Shakespeare´s Renaissances“) se zúčastní asi 800 odborníků na anglickou literaturu, renesanční divadlo, dějiny a umění z celého světa. Kongres, který pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spolu s Mezinárodní shakespearovskou asociací (ISA), bude prezentovat širokou škálu nových poznatků nejen o životě a díle tohoto světového dramatika, ale i o kulturních stycích mezi Anglii a Čechami a o vlivu anglické renesance na českou a světovou kulturu. Vědecký program doplní řada kulturních akcí včetně představení v rámci Letních shakespearovských slavností a tematických exkurzí na místa důležitá pro vědecké, kulturní a politické styky Anglie a Českých zemí na přelomu 16. – 17. století (Pražský hrad, bělohorské bojiště, Klementinum, Faustův dům, Křivoklát, Třeboň, Český Krumlov). Spolupořadatelem je Národní divadlo, v jehož historické budově se uskuteční zahájení kongresu. Nad akcí převzal záštitu prezident republiky.

Srpen 2011

VI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

15. – 20. srpna 2011

Sympozium, které bude jednat v prostorách Filozofické fakulty UK v Praze, bude věnováno třem hlavním tématům:

Čeština jako cizí jazyk pro 21. století;

Zkušenosti z implementace tzv. boloňského procesu do výuky češtiny pro cizince;

Česká kultura a její reflexe v sociokulturní kompetenci studentů češtiny pro cizince.

Příprava: Ústav bohemistických studií FF UK

Garanti: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., jiri.hasil@ff.cuni.cz

Září 2011

Výstava „Lotosová revoluce 2011“

12. září 2011 7.00 – 19.00, přízemí budovy FF UK

Výstavadělegyptského umělce Hossama Hassana, inspirovaných egyptskou revolucí na počátku roku 2011.

Pozvánka na zahájení výstavy a následný koncert

Životopis Hossama Hassana

Říjen 2011

Výstava „Šlechta ve službách Masarykovy republiky“

Ve foyer hlavní budovy fakulty bude symbolicky v měsíci říjnu představena výstava „Šlechta ve službách Masarykovy republiky“, která představí osobnosti z řad české šlechty, které jsou spojeny nejen s demokratickou tradicí Československa, ale také s následným odbojem proti německé okupaci, včetně pohnutých osudů po roce 1948.

Garant výstavy: Mgr. Zdeněk Hazdra, Zdenek.Hazdra@seznam.cz

Listopad 2011

Vytěsněná elita. Osudy židovských intelektuálů z Filozofické fakulty Německé univerzity v Praze ve 20. století.

Vernisáž se uskuteční 8. listopadu 2011 od 16:00 ve vestibulu hlavní budovy FF UK.

Německá univerzita v Praze patřila v meziválečném období k důležitým intelektuálním centrům Československa i celé střední Evropy. Její akademická elita byla svou významnou částí tvořena německojazyčnými (i několika českojazyčnými) profesory a učenci židovského původu, ať už se k němu veřejně hlásili nebo byli asimilovanými Němci a Čechy či dokonce Čechoslováky. Od třicátých let 20. století narůstá v souvislosti s nástupem nacionálního socialismu v sousedním Německu na této univerzitě napětí. Po okupaci zbytku československého státu v roce 1939 byla prohlášena „říšskou univerzitou“ a také zde byly pak striktně uplatňovány obludné rasistické zákony, perzekvující zaměstnance židovského původu. Mnozí tito učenci se zachránili odchodem do exilu, zejména do Velké Británie, USA či Palestiny/Izraele, kde se stali výraznými osobnostmi tamějších humanitních věd. Řada z nich však byla zavražděna v nacistických koncentračních táborech. Někteří přežily hrůzy šoa a vrátili se domů, aby si pak brzy rovněž zvolili osud exulantů. Cílem této nevelké výstavy je zmapovat a důstojně připomenout životní osudy a vědeckou kariéru těchto osobností, které byly nedílnou součástí české a středoevropské vědy a kultury.

Příprava: Collegium Europaeum, http://ce.ff.cuni.cz/

Garant: PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., petr.hlavacek@ff.cuni.cz

Prosinec 2011

Kolektivní monografie – Mediální mýty: kritická analýza mediálního diskurzu.

V prosinci 2011 vyjde druhý svazek knižní Edice SALi – kolektivní monografie s názvem Mediální mýty: kritická analýza mediálního diskurzu. Kniha, teoreticky a metodologicky založená na kritické analýze diskurzu, bude obsahovat soubor kritických analýz „hovorů O ČEM“ – o vybraných tématech současné české společnosti (případové studie například k problematice školného, kůrovce na Šumavě, mistrovství světa v lyžování v Liberci, diskuzí mezi medicínským a alternativním diskurzem v otázce léčby) nebo „hovorů JAK“ – jakým způsobem hovoří soudobá česká média (neoliberální diskurz, paralely mezi komunistickým mediálním diskurzem a současnými médii), případně v perspektivě s hovory historickými (reflexe Demlova Svěděctví o Otokaru Březinovi, konflikty diskurzů v době francouzské revoluce). Cílem publikace je přispět k poučenému, nemanipulovanému a v tomto smyslu svobodnému vnímání soudobých mediální produktů.

Garant: Mgr. Eva Lehečková,eva.leheckova@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK