Udělení medailí Filozofické fakulty UK absolventům – vojákům z let 1939–1945

 

Při příležitosti pětašedesátého výročí ukončení druhé světové války a znovuotevření českých vysokých škol udělil děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy fakultní ocenění třinácti absolventům FF UK, kteří v letech 1939–1945 bojovali v řadách československé zahraniční armády proti nacismu. Slavnostní předání proběhne 26. října 2010 v 15 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina na Ovocném trhu v Praze.

Medaile budou předány děkanem fakulty doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., a to za účasti Magnificence, rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. Ocenění osobně převezme jak jeden z absolventů, dále pak především příbuzní oceněných, zástupce velvyslanectví Slovenské republiky i Armády ČR. Téhož dne od 17 hodin následuje vernisáž výstavy „Filozofové v battledressech“ ve vestibulu hlavní budovy FF UK na náměstí Jana Palacha 2.

Filozofická fakulta UK v Praze chce tímto ocenit odvahu i odhodlanost svých absolventů, kteří překročili hranice akademické půdy a pro principy svobodného státu dokázali dát v sázku svůj život. V době všeobecného zpochybnění základních hodnot i vědomí zakotvení do určitého konkrétního historického prostoru považujeme za důležité poukázat na příklady těch, kteří aktivně vystoupili proti diktatuře a okupaci. Autorem projektu, výstavy i stejnojmenné publikace, jež byla fakultou při této příležitosti vydána, je PhDr. Jiří Plachý.

Praha 22. 10. 2010

pr@ff.cuni.cz

jiri.plachy@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK