Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010 – 2012

 

Dne 13. 9. 2010 podepsal 1. náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš spolu se svým indickým protějškem panem Jawharem Sircarem za účasti děkana Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. nový Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010 – 2012. Program umožní výměnu odborníků, výstav a souborů mezi oběma zeměmi a podpoří další rozvoj spolupráce v oblasti kultury.

 

 

Praha 14.9.2010

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK