091102

Nová licence českých egyptologů v Súdánu

 

Dnešního dne 2. 11. 2009 byla podepsána dohoda mezi súdánskou Radou pro ochranu památek a Filozofickou fakultou UK v Praze o uděleni koncese na archeologický průzkum.

Za súdánskou stranu podepsal dohodu předseda Rady pro ochranu památek Hassan Husein Idris, za Filozofickou fakultu Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj. Obdobnou dohodu podepsal zároveň generální ředitel Národního muzea pan Michal Lukeš.

Dohody byly podepsány v rámci návštěvy delegace MZV České republiky v Súdánu, vedenou panem Hynkem Kmoníčkem, náměstkem ministra zahraničních věcí, která je kromě kulturních vztahů mezi oběma zeměmi zaměřena na rozvoj vzájemných obchodních a podnikatelských aktivit.

V Praze dne 2.11.2009

pr@ff.cuni.cz

Dr. Idrís, předseda Rady pro ochranu památek Súdánu (uprostřed), ing. Gregor, proděkan pro rozvoj FF UK (vlevo) a prof. Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK (vpravo) s právě podepsanou koncesí na výzkum památek v severním Súdánu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK