090106

Připomínka 40. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha

 

K připomenutí 40. výročí sebeupálení Jana Palacha připravila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní muzeum a Ústav pro studium totalitních režimů následující aktivity.

Výstava

Ve čtvrtek 15. ledna 2009 v 18.00 hod. bude v Křížové chodbě Karolina na Ovocném trhu slavnostně zahájena výstava Jan Palach ’69. Kromě jiného budou vůbec poprvé k vidění originály všech dopisů Jana Palacha podepsaných „Pochodeň č. 1“ či prohlášení Jana Zajíce „Občané Republiky československé“. Autory výstavy jsou Petr Blažek, Patrik Eichler a Jakub Jareš, o grafickou stránku se postaral výtvarník Jáchym Šerých. Spolupořadateli výstavy vedle Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsou Národní muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Záštitu nad výstavou převzal rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Výstava potrvá do 14. února 2009.

Seminář

Ve dnech 15. a 16. ledna 2009 proběhne seminář za účasti historiků, teologů, filosofů a pamětníků. Během prvního jednacího dne v hlavní aule Filozofické fakultě se uskuteční tři diskusní panely a také projekce filmů LesDeset bodů.

Druhý jednací den včetně další projekce filmů (Slyšte můj křik, Jan 69, Tryzna, Ticho) proběhne v historické budově Národního muzea a jeho součástí bude pietní akt na místě činu Jana Palacha, a to přesně ve 14.30 hod. – v čase, kdy se tento čin před čtyřiceti lety odehrál.

Bohoslužba

Dne 16. ledna bude v 18.00 hod. následovat ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora vzpomínková bohoslužba celebrovaná Tomášem Halíkem, po které bude následovat průvod se svíčkami k pamětní desce Jana Palacha v průčelí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha.

Publikace

Trvalou připomínkou 40. výročí oběti Jana Palacha je kolektivní monografie s názvem Jan Palach ‘69, jejímiž hlavními editory jsou Petr Blažek, Patrik Eichler a Jakub Jareš. Kniha vedle esejů pamětníků obsahuje vědecké stati nahlížející na čin Jana Palacha a jeho ozvuky v umění a politice, dále líčení životních osudů Jana Palacha z pera Jiřího Lederera a edici dokumentů z provenience někdejší Státní bezpečnosti a ministerstva vnitra. Mezi nimi jsou obsaženy např. Palachovy dopisy z doby těsně před uskutečněním činu, lékařské zprávy, protokoly o výslechu svědků či zprávy, které StB vypracovala během svého úsilí odstranit hrob Jana Palacha z Olšanských hřbitovů. Ke knize je přiložen DVD disk s šesticí dokumentárních a uměleckých filmů, které se k palachovskému tématu vztahují. Knihu vydává Filozofická fakulta UK spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů v nakladatelství Togga. Grafickou podobu knize a DVD disku vtiskla Jana Vahalíková a Studio Marvil.

Více informací naleznete na internetové prezentaci akce na adrese www.ff.cuni.cz

 

Praha 6. 1. 2009

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK