081020

Otevření studovny pro seniory v rámci Univerzity třetího věku

 

Dne 20. října t.r. byla slavnostně otevřena na naší fakultě, za přítomnosti představitelů FF UK a Asociace Univerzit třetího věku, studovna pro seniory v rámci Univerzity třetího věku. Studovna je určena posluchačům U3V, kteří navštěvují vzdělávací akce pořádané Centrem dalšího vzdělávání. Byla vybavena za finanční účasti Asociace Univerzit třetího věku v rámci projektu Centra dalšího vzdělávání FF UK „Modifikace programů a infrastuktury U3V na vysokých školách“. Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnit nabídku vzdělávacích aktivit pro seniory, rozvíjet jejich zájem o nové poznatky, konfrontovat jejich vědomostí se současnými moderními trendy, posilovat jejich sebedůvěru a orientaci v rychle se měnícím světě a v neposlední řadě přispět k seznamování s prostředky moderní komunikace a k jejich využívání (počítače, internet, elektronická pošta). Seniorům je k dispozici 10 počítačových sestav a multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener). Asistenční službu ve studovně budou zajišťovat studenti Filozofické fakulty.

 

Praha 20. 10. 2008

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK