081006

Nová publikace FF UK: K čemu dnes humanitní vědy?

Sedm osobností české a slovenské vědy reaguje na přezíravý postoj vůči humanitním a

společenským vědám osobně laděnými texty, ve kterých seznamují se svými obory a apelují

na jejich nezbytnou roli v životě jedince i společnosti. Falešná optika pouhé aplikovatelnosti a

bezprostřední užitečnosti poznatků a vědění proměňuje od základu ideu univerzity a

ohrožuje existenci mnoha vědních oborů, jež mají za sebou bohatou historii a přispívají k

pěstování a tříbení národní kulturní a intelektuální identity. Editoři této kolektivní

monografie se domnívají, že je stále ještě čas zastavit negativní trend podhodnocování

humanitních a společenskovědních oborů. Záměrem knihy je upozornit na tento stav,

pozitivně ukázat silné stránky těchto disciplín a otevřít diskusi o jejich odpovídajícím

celospolečenském – kulturním a duchovním – významu.

Publikace byla realizována v osvědčené kooperaci s nakladatelstvím Togga a v grafické

výpravě Jany Vahalíkové. Publikaci distribuuje společnost Kosmas na odkazu

http://www.kosmas.cz/knihy/143000/k-cemu-dnes-humanitni-vedy/

Prezentace publikace se odehraje 7. 10. 2008 v 17.30 v hlavní budově FF UK, Nám. Jana

Palacha 2.

Halík, Tomáš – Petříček, Miroslav – Petrusek, Miloslav – Šiklová, Jiřina – Šmahel, František

– Chmel, Rudolf – Verner, Miroslav, K čemu dnes humanitní vědy?, Randák, Jan – Novák,

Aleš (ed.), Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Togga, 2008. 102 str. ISBN:

978-80-7308-234-5.

Praha 6. 10. 2008

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK