080408

Udělení ceny Jana Palacha Mgr. Tereze Rejškové

 

Děkan Filozofické fakulty UK PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. udělil každoroční cenu Jana Palacha absolventce magisterského studijního oboru anglistika-amerikanistika Mgr. Tereze Rejškové za její diplomovou práci Philip Larkin as a Love Poet. Oceněná práce vznikla pod vedením doc. Justina Quinna, Ph.D. Cena bude slavnostně předána v rámci zasedání vědecké rady Filozofické fakulty UK 17. dubna.

Cena je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost včetně překladů, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomní práce nebo i za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž Filozofické fakulty UK. Je to jediná oficiální fakultní cena. Jejím smyslem je připomenout památku J. Palacha. Uděluje se řádnému studentovi Filozofické fakulty UK, který v době nominace nepřesáhne 26 let věku. Návrh může podat každý člen akademické obce Filozofické fakulty UK. Návrhy posoudí kolegium děkana. Ocenění doprovází nezveřejněná finanční odměna.

 

Aleš Novák

Vedoucí oddělení vědy

 

Praha 8. 4. 2008

ales.novak@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK