080311

FF UK převzala stipendia na prestižní britské univerzity

 

Dne 11. března 2008 převzal děkan FF UK Michal Stehlík, Ph.D. a proděkanka pro zahraničí Pavlína Šaldová, Ph.D. od zástupce Anglo-Czech Educational Fund čtyři stipendia pro mladé vědecké pracovníky určená pro studium na prestižních britských univerzitách.

Anglo-Czech Educational Fund je nadace založená panem Arnoštem Kramerem, který v roce 1948 emigroval do Velké Británie. Nadace si klade za cíl podporovat roční studijní a vědecké pobyty vynikajících studentů – doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. S ohledem na původní záměr zakladatele nadace, který byl motivován především vlasteneckým cílem pomoci zachovat bezprostřední kontakt špičkové české vědy a vysokého školství s výkvětem britské vědy a vysokých škol, posláním tohoto stipendia je umožnit nejtalentovanějším mladým badatelům a učitelům FF UK stipendijní pobyt na prestižních školách v Británii. Předpokládá se, že uchazeči jsou vesměs již vyzrálé osobnosti a že během stipendijního pobytu v Británii rozšíří své vědomosti o poznatky a zkušenosti, jaké nelze získat v České republice. Během pobytu by měli být schopni dokončit svou doktorskou práci, případně k publikaci připravit nedávno obhájenou práci. Uchazeči musí mít v příslušné instituci již navázaný kontakt a z dopisu, který se přikládá k přihlášce, musí být zřejmé, že škola má o uchazeče zájem. Důležitou podmínkou pro získání tohoto stipendia je také perspektiva, že stipendista bude po návratu do České republiky i nadále úzce spolupracovat s FF UK.

V minulém akademickém roce odjeli do Velké Británie dva studenti doktorského studia a jeden mladý vědecký pracovník FF UK. Jednalo se přitom o studijní pobyty na University of Cambridge, University of Oxford a University College London. Na aktuální akademický rok bylo přijato osm přihlášek, přičemž byla nakonec podpořena polovina z nich a uchazeči z oborů egyptologie, filosofie (dvě místa) a romanistiky budou díky podpoře fondu studovat na University of Oxford, University od Cambridge a University of Edinburgh. Jedná se o zcela mimořádnou podporu vědeckých pracovníků, která pomáhá propojovat mladé české vědecké pracovníky v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti.

 

Praha 11. 3. 2008

 

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK