Tisková zpráva – První mezinárodní symposium české rumunistiky proběhlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

9. prosince 2005

Rumunské oddělení Ústavu románských studií FF UK ve spolupráci s Rumunským kulturním institutem v Praze uspořádalo ve dnech 23. a 24. listopadu 2005 První mezinárodní symposium české rumunistiky, jehož cílem bylo připomenout více než staletou tradici rumunistických studií na Univerzitě Karlově, představit jejich současnou situaci a nastínit perspektivy oboru u nás i jinde v Evropě.

Symposia se zúčastnili učitelé, doktorandi a studenti z pražské a bratislavské filozofické fakulty a dále několik význačných hostů z Rumunska a Moldavska: literární teoretik a sémiotik Sorin Alexandrescu, literární kritik Gabriel Dimisianu, lingvisté Gheorghe Doca a Gabriela Stoica, metodičky výuky rumunštiny pro cizince Victoria Moldovan a Elena Platon, spisovatel a publicista Vitalie Ciobanu. Na jednání tří sekcí – literární, lingvistické a historické – bylo předneseno přes 20 referátů, k nimž proběhla i široká diskuse.

Počátkem příštího roku vyjde péčí rumunského oddělení Ústavu románských studií FF UK a Česko-rumunské společnosti sborník se všemi přednesenými příspěvky. Další rumunistické symposium, druhé v pořadí, plánují organizátoři na rok 2007.

PhDr. Libuše Valentová, CSc.
vedoucí rumunského oddělení ÚRS FF UK
telefon: 221 619 346
email: libuse.valentova@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK