Tisková zpráva – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstvo kultury uzavřely dohodu o spolupráci

 

3. ledna 2006

Dohoda předpokládá dlouhodobou spolupráci FF UK a MK ČR zaměřenou na prohlubování poznatků a jejich praktické aplikace v oblasti kultury a dále pomoc studentům v získávání praktických zkušeností a zlepšování studijních podmínek.

Dohodu podepsal za Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze prof. Jaroslav Vacek, děkan FF UK, a za Ministerstvo kultury ČR Mgr. Vítězslav Jandák, ministr kultury ČR.

Více informací viz: http://www.mkcr.cz/new.php?id=191

Mgr. David Frei

asistent děkana FF UK

telefon: 221 619 334

email: david.frei@ff.cuni.cz

 

 


Související články