Tisková zpráva – Bulharská kultura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

25. listopadu 2005

Známý bulharský básník a přední překladatel české poezie do bulharštiny Vatjo Rakovski, pravidelný dlouholetý host na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obdržel ve středu 23. listopadu 2005 u příležitosti svých osmdesátých narozenin cenu Ministerstva kultury ČR Artis Bohemiae Amicis. Na slavnostním literárním podvečeru promluvila o jubilantovi za Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK jako spolupořadatele večera dr. Dana Hronková.

Světoznámý bulharský akordeonista Petar Ralčev přednesl včera 24. listopadu 2005 na pozvání Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK přednášku s názvem „Bulharské hudební dialekty, rytmická a melodická výstavba bulharské lidové hudby.“ Posluchači tak mohli ocenit jeho umění, znalosti a zaujetí v četných ukázkách autentických skladeb i vlastních kompozic, které přednesl společně s houslistou Georgi Janevem.

Doc. Hana Gladková
Ředitelka Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK