Tisková zpráva – 2008 – Evropský rok mezikulturního dialogu

23. listopadu 2005

Evropská komise vyhlásila rok 2008 Evropským rokem dialogu mezi kulturami (European Year of Intercultural Dialogue). Pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze je to podnět ke zvážení přípravy dalšího pokračování již uskutečněného mezinárodního kolokvia s názvem „Dialog kultur: tlumočení a překlad.“ Ústav translatologie FF UK se mezikulturním dialogem dlouhodobě zabývá.

Mezinárodní kolokvium „Dialog kultur: tlumočení a překlad“ pořádal ve dnech od 3. do 5.listopadu 2005 Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Asociací Gallica a Jednotou tlumočníků a překladatelů. Akce splnila očekávání účastníků, a to nejen velmi kvalitními vystoupeními řady odborníků, jejichž příspěvky budou publikovány ve sborníku z kolokvia (vyjde v průběhu roku 2006), ale také svým předvídavým zaměřením. „Když jsme začali v roce 2004 kolokvium připravovat a přemýšlet o jeho obsahu, zaměření a názvu, nemohli jsme vůbec tušit, že i Evropská unie chystá v blízké budoucnosti něco podobného, ale ve větším rozsahu,“ říká za organizátory kolokvia doc. Ivana Čeňková z Ústavu translatologie FF UK.

Evropský rok mezikulturního dialogu zaměřený především na kulturu, vzdělávání, mládež, sport a občanství (s celkovým rozpočtem 10 milionů EUR) bude vycházet z bohaté a rozmanité řady konkrétních projektů realizovaných v roce 2008. Mezi hlavní cíle patří: podporovat mezikulturní dialog jako nástroj, který pomáhá evropským občanům a všem, kteří žijí v Evropské unii, získat znalosti a schopnosti, jež jim umožní úspěšně se vyrovnat s otevřenějším, ale složitějším prostředím; a dále uvědomit evropské občany a všechny, kteří žijí v Evropské unii, o tom, jak je důležité rozvíjet aktivní a vůči světu otevřené evropské občanství, které respektuje kulturní rozmanitost a které je založeno na společných hodnotách.

Program mezinárodního kolokvia „Dialog kultur: tlumočení a překlad“ viz http://utrl.ff.cuni.cz/

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK