Pozvánka – Central European University studentům FF UK

17. října 2005

Central European University (CEU) nabízí studentům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze informace o možnosti studia na této zahraniční univerzitě. Informační setkání za účasti prof. Balazse Trencsenyiho (Dept. of History, CEU) se bude konat 31. října 2005 v 18 hodin v hlavní budově FF UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha, v místnosti č. 104.

Central European University byla založena roku 1991 a stala se mezinárodně uznávanou institucí, jejíž význam překročil hranice středoevropského regionu. Nabízí magisterské a doktorandské kurzy společenskovědních oborů. V roce 2005 byla akreditována v Maďarsku a zapojila se do Boloňského procesu.

Termín odevzdání přihlášky ke studiu na CEU je 6. ledna 2005. Další informace viz www.ceu.hu nebo www.neziskovky.cz .


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK