Medaile UK nominační proces

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Ondřej Vrabeľ

+420 221 619 332

ivana.bartosova@ff.cuni.cz


Adresa:

nám. Jana Palacha 2

11638 Praha 1

přízemí, místnost č. 3

Návrh na udělení medaile univerzity spolu s odůvodněním je oprávněn podat:

  a.

akademický senát univerzity,

  b.

rektor,

  c.

vědecká rada univerzity,

  d.

kvestor,

  e.

akademický senát fakulty,

  f.

děkan,

  g.

vědecká rada fakulty,

  h.

ředitel další součásti univerzity,

  i.

vědecká rada vysokoškolského ústavu univerzity.

Návrh spolu se zdůvodněním a životopisem nominovaného se předává k rukám rektora, který následně rozhoduje o udělení či neudělení medaile univerzity.

V případě kladného rozhodnutí předává medaili jménem univerzity rektor, nebo jím pověřený prorektor, a to slavnostním způsobem. Současně se předává diplom o udělení medaile univerzity.