Předpisy medaile FF UK

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

PhDr. Blanka Kovářová
+ 420 221 619 332
blanka.kovarova@ff.cuni.cz

Ing.. Blanka Svobodov
+ 420 221 619 385
blanka.svobodová@ff.cuni.cz

 


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Udělování medailí fakulty se řídí těmito předpisy: