Studium

Imatrikulace

TERMÍNY

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace se ruší imatrikulační obřady studentů prvních ročníků prezenčního i kombinovaného Bc. a NMgr. studia, které měly proběhnout 8. 10. 2020.

  • Imatrikulace pro studenty prvních ročníků prezenčního i kombinovaného Bc. a NMgr. studia se bude konat ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu dne 8. října 2020 (čtvrtek).

DEN

ČAS

PŘÍJMENÍ OD PÍSMENE

8. 10. 2020 9.00 A – H 
8. 10. 2020 11.00 Ch – M
8. 10. 2020 13.00 N – S 
8. 10. 2020 15.00 Š – Ž 

OBECNÉ INFORMACE

  • Podobu a průběh imatrikulace striktně stanovuje univerzitní předpis.
  • Je bezpodmínečně nutné dostavit se na místo nejméně půl hodiny před zahájením, a to ve společenském oděvu.
  • Imatrikulací jste slavnostně uvedeni mezi členy akademické obce Univerzity Karlovy – pokud jste již imatrikulační slib na Filozofické či jiné fakultě UK skládali, není vaše účast na ní nutná.
  • Nutné ovšem je mít na paměti slova imatrikulačního slibu:

Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.

  • V průběhu slavnostní imatrikulace mohou být pořizovány obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy všech přítomných osob. Svým vstupem do prostor, kde slavnostní imatrikulace probíhá, toto bere každá osoba na vědomí. Pokud by se některý ze studentů nechtěl z takového důvodu slavnostní imatrikulace zúčastnit, může požádat vedoucí Studijního oddělení děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze o vyřazení ze slavnostní imatrikulace. Imatrikulační slib musí student podepsat v každém případě.

ZAJÍMAVOST

  • Asi víte, že Velká aula, kde se konají imatrikulace a také promoce, je v Karolinu na Ovocném trhu. Možná ale nevíte, že známá socha zakladatele univerzity Karla IV. v aule vznikla na počátku padesátých let dvacátého století; a že varhany, které ve Velké aule různé univerzitní obřady doprovázejí, pocházejí původně z jezuitského kláštera v Chomutově.