Archiv

Mezinárodní sinologické centrum při UK zve na konferenci Science as Knowledge, Ideal and Practice in 20C China

Mezinárodní konfrence pořádaná 14.–15. listopadu 2014 dokumentuje různé vnímání vědy v Číně v době rychlé modernizace na začátku 20. století.